1. BRAVURA
  2. Vilkår

Vilkår

Vi ivaretar personvern og din integritet

Målet vårt er å gi deg som besøker vårt nettsted eller kontakter oss den beste mulige opplevelsen. Vi ivaretar personvern og din integritet på nett og har iverksatt prosesser for å håndtere og beskytte dine personopplysninger.

Her kan du lese vår policy og retningslinjer omkring håndtering av personopplysninger: