1. BRAVURA
  2. Om oss

Om oss

Jobb er grunnleggende for mennesker, og bedrifter er helt avhengige av riktig kompetanse for vekst og utvikling. Vi er lenken som tilpasser behov på best mulig måte. Når vi lykkes blir resultatet at mennesker får jobb og bedrifter utvikles gjennom riktig kompetanse. Slik styrker vi bedrifter gjennom mennesker og mennesker gjennom jobb. Med dette som formål fortsetter vi å jobbe mot å en dag bli vest i verden på det vi gjør.

Tilbudet vårt

Vi hjelper bedrifter med å vokse gjennom bemanning og rekruttering av Next Gen Professionals, og vi tilbyr jobb til mennesker i oppstartsfasen av karrieren.

Tilbudet vårt

Godkjent som Revidert Arbeidsgiver

Bravura Norge AS er godkjent som revidert arbeidsgiver i Norge. Det betyr at virksomheten har gjennomført ekstern kontroll av sentrale rutiner og arbeidsgiverpraksis. Ved gjennomført selvevaluering forutsettes at de utvalgte kontrollpunkter er gjort kjent i hele virksomheten.

Aktiv livsstil og helse som konkurransemiddel

Vi er overbevist om at fysisk helse har positiv effekt for både individer og bedrifter. Foruten å tilby våre medarbeidere trening i arbeidstiden ønsker vi å inspirere kundene våre til å jobbe med bedriftshelse.

Vekst i fokus helt fra starten av

Bravura ble grunnlagt i 2008 av to studenter med en ambisjon om å styrke mennesker og bedrifter gjennom jobb. Dette er en drøm som har resultert i at vi i dag er en veletablert rekrutterings- og bemanningsbedrift med mål om å bli best i verden. Vi planlegger fortsatt utvidelse og lover å aldri hvile på våre laurbær, men snarere utvikle vår entreprenørskap.

Bravura Group

I vår virksomhetsgruppe inngår i dag Bravura Sverige, Bravura Suomi og Brillante IT. Denne sammensetningen av selskaper tilfører svenske bedrifter tjenester og løsninger innen rekruttering og bemanning, HR-konsulenter og HR-systemer.

Vi vil utgjøre en forskjell i jobben, i samfunnet og i verden

Vi ønsker å ta ansvar for samfunnet og den påvirkningen vi har, samt at vi skal kunne stå for det fotavtrykket vi etterlater. Dette innebærer et ansvar for å drive virksomhet på en måte som maksimerer positive avtrykk og minimerer negativ innvirkning på omgivelsene. Vårt arbeid med bærekraftighet utgår fra de tre fokusområdene der vi anser at vi har størst påvirkning.

Community

Vi tar ansvar for den rollen vi har i vårt felles samfunn, og hvilken type leverandør og arbeidsgiver vi velger å være. Årlig jobber vi mot ulike bærekraftighetsmål, samt UN Global Compacts ti prinsipper for ansvarsfull virksomhet.

Growth

Vårt ansvar som bedrift inkluderer også måten vi benytter våre økonomiske ressurser på sikt. Vårt oppdrag innebærer å stille krav til omgivelsene. Dette gjør vi ved å nøye velge ut hvilke leverandører vi samarbeider med, ut fra code of conduct.

Footprint

Vi lover å ta ansvar for vårt klimafotavtrykk, der selv små justeringer kan utgjøre en stor forskjell for miljøet. For å gjøre dette begrunner vi alle kjøp ut fra et holdbarhetsperspektiv og prioriterer klimavennlige reisemåter i valg av transport.

Fordomsfri rekruttering

Vi ønsker å gjenspeile samfunnet vi opererer i og arbeider aktivt for å bedrive en fordomsfri rekrutteringsprosess ut fra et mangfoldsperspektiv. Vi jobber med en kompetansebasert utvelgelsesmetodikk, noe som innebærer å arbeide ut fra en strukturert utvelgelsesprosess der kandidater bedømmes basert på samme egenskaper og krav. Alle som arbeider på Bravura lærer seg å håndtere innvendinger ved eventuelle diskrimineringsspørsmål. Vårt hovedfokus ligger på å sikre at vi som bedrift jobber for å motvirke diskriminering.

Fordomsfri rekruttering

People Minded Business

Våre medarbeidere er én av våre viktigste ressurser, og målet er at alle som er ansatt hos Bravura skal oppleve at de har et godt arbeidsmiljø med gode ansettelsesforhold, godt lederskap og et fordomsfritt arbeidsmiljø der vi respekterer kollegaene våre. For å sikre at vi overholder dette følger vi lover og fellesavtaler, jobber aktivt med arbeidsmiljøet og utfører regelmessige medarbeiderundersøkelser og månedlige individuelle samtaler.

Vil du jobbe med Bravura?

Benytt Bravura ved neste rekruttering

Vi er eksperter på rekruttering og bemanning av Next Gen Professionals – talenter i oppstartsfasen av karrieren. Med vår hjelp kan dere øke personalbestanden. Vi hjelper dere å bemanne alt fra nøkkelstillinger til kortere oppdrag, og vi har en sterk merittliste innen områdene IT/Tech, Business Administration og Sales & Customer Support. Vil du vite mer?